Θέσεις εργασίας

Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών προκηρύσσει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου δύο (2) συνεργατών για την κάλυψη εποχικών και παροδικών αναγκών για την υλοποίηση δράσεων, στο πλαίσιο του Υποέργου 1. «Πιλοτικό Εργαστήριο Σύγχρονης Μουσικής της Κ.Ο.Α» της Πράξης «Πιλοτικό Εργαστήριο Σύγχρονης Μουσικής της Κ.Ο.Α» (ΟΠΣ 6005004), η οποία εντάχθηκε (17/05/2024 Α.Π.: 1244) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2021-2027» και θα υλοποιηθεί με τη συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ελληνικό Δημόσιο, σε συνέχεια της από 01.08.2023 πρόσκλησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2021-2027» που απευθύνεται στην Κρατική Ορχήστρα Αθηνών (ΑΔΑ: 6ΛΚΘ7Λ7-6Μ3).

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε μεταφορτώστε την σχετική ανακοίνωση εδώ.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 25 Ιουνίου 2024

 

Παλαιότερες προκηρύξεις θέσεων εργασίας, οι οποίες έχουν ολοκληρωθεί, βρίσκονται στη διάθεσή σας επιλέγοντας τους ακόλουθους ηλεκτρονικούς συνδέσμους:

Προκήρυξη ακρόασης αρχιμουσικών
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 8 Φεβρουαρίου 2024

Διαγωνισμός μονίμου καλλιτεχνικού προσωπικού
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 2 Ιανουαρίου 2024

Διαγωνισμός μονίμου καλλιτεχνικού προσωπικού
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 14 Φεβρουαρίου 2023

Ακρόαση για την κάλυψη θέσεων Μουσικών Tutti στα βιολιά
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 14 Νοεμβρίου 2022

Διαγωνισμός μονίμου καλλιτεχνικού προσωπικού
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 5 Ιουλίου 2022

Ακρόαση για την κάλυψη μίας θέσης Εξάρχοντος
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Δευτέρα 15 Μαρτίου 2021

Ακρόαση για την κάλυψη μίας θέσης Κορυφαίου Β΄ στα Κλαρινέτα
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου 2019

Ακρόαση για την κάλυψη δώδεκα κενών οργανικών θέσεων μονίμου καλλιτεχνικού προσωπικού
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 9 Μαρτίου 2018

Ακρόαση για την κάλυψη μίας θέσης Κορυφαίου Β΄ στα Τρομπόνια
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Παρασκευή 1 Δεκεμβρίου 2017

Ακρόαση για Αρχιμουσικούς
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Παρασκευή 29 Δεκεμβρίου 2017

Ακρόαση για την κάλυψη μίας θέσης Κορυφαίου Α΄ στην οικογένεια των Φλάουτων
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Παρασκευή 17 Νοεμβρίου 2017