Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών το 2018 (φωτογραφία: Νίκος Κρικέλης)

Θέσεις εργασίας

H Κρατική Ορχήστρα Αθηνών προκηρύσσει ακρόαση για την κάλυψη μίας θέσης Εξάρχοντος, με ετήσια σύμβαση εργασίας και δυνατότητα ανανέωσης.

Η ακρόαση θα γίνει στην αίθουσα δοκιμών της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών (Μέγαρο Μουσικής Αθηνών) την Παρασκευή 19 Μαρτίου 2021 στις 12.00. Οι αιτήσεις συμμετοχής, συνοδευόμενες από ένα σύντομο βιογραφικό σημείωμα, πρέπει να υποβληθούν μέχρι και την Δευτέρα 15 Μαρτίου 2021 στα Γραφεία της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών (Κόκκαλη 1 και Bασιλίσσης Σοφίας, 115-21, Αθήνα) ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (papostolidis@koa.gr).

Για περισσότερες πληροφορίες, όπως η εξεταστέα ύλη, παρακαλώ ακολουθήστε τον παρακάτω ηλεκτρονικό σύνδεσμο:

Ακρόαση για την κάλυψη μίας θέσης Εξάρχοντος
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Δευτέρα 15 Μαρτίου 2021
Διεξαγωγή ακρόασης: Παρασκευή 19 Μαρτίου 2021

Παλαιότερες προκηρύξεις θέσεων εργασίας, οι οποίες έχουν ολοκληρωθεί, βρίσκονται στη διάθεσή σας επιλέγοντας τους ακόλουθους ηλεκτρονικούς συνδέσμους:

1) Ακρόαση για την κάλυψη μίας θέσης Κορυφαίου Β΄ στα Κλαρινέτα
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου 2019
2) Ακρόαση για την κάλυψη μίας θέσης Κορυφαίου Α' στα βιολοντσέλα, με σύμβαση έργου ανά συναυλία
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 2 Νοεμβρίου 2018

3) Ακρόαση για την κάλυψη δώδεκα κενών οργανικών θέσεων μονίμου καλλιτεχνικού προσωπικού
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 9 Μαρτίου 2018

4) Ακρόαση για την κάλυψη μίας θέσης Κορυφαίου Α΄ στην οικογένεια των Φλάουτων
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Παρασκευή 17 Νοεμβρίου 2017
Διεξαγωγή ακρόασης: Τετάρτη 22 Νοεμβρίου 2017

5) Ακρόαση για την κάλυψη μίας θέσης Κορυφαίου Β΄ στα Τρομπόνια
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Παρασκευή 1 Δεκεμβρίου 2017
Διεξαγωγή ακρόασης: Τετάρτη 6 Δεκεμβρίου 2017

6) Ακρόαση για Αρχιμουσικούς
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Παρασκευή 29 Δεκεμβρίου 2017
Διεξαγωγή ακρόασης: Πέμπτη 8 και Παρασκευή 9 Μαρτίου 2018