Θέσεις εργασίας

To Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών προκηρύσσουν διαγωνισμό για την πλήρωση έξι (6) κενών οργανικών θέσεων μόνιμου καλλιτεχνικού προσωπικού της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών, ως εξής:

Α. 2η Κατηγορία
α. Μία (1) θέση Εξάρχοντος

Β. 3η Κατηγορία
α. Μία (1) θέση Κορυφαίου Α' στα βιολοντσέλα
β. Μία (1) θέση Κορυφαίου Α' στα κλαρινέτα

Γ. 4η Κατηγορία
α. Μία (1) θέση Κορυφαίου Β' στις τρομπέτες

Δ. 5η Κατηγορία
α. Μία (1) θέση Μουσικού στα κλαρινέτα
β. Μία (1) θέση Μουσικού στα τρομπόνια

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από τις 6 Ιουνίου 2011 έως και τις 5 Ιουλίου 2022

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλείσθε να ακολουθήσετε τον παρακάτω ηλεκτρονικό σύνδεσμο:
Προκήρυξη διαγωνισμού μονίμου καλλιτεχνικού προσωπικού

 

Παλαιότερες προκηρύξεις θέσεων εργασίας, οι οποίες έχουν ολοκληρωθεί, βρίσκονται στη διάθεσή σας επιλέγοντας τους ακόλουθους ηλεκτρονικούς συνδέσμους:

Ακρόαση για την κάλυψη μίας θέσης Εξάρχοντος
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Δευτέρα 15 Μαρτίου 2021

Ακρόαση για την κάλυψη μίας θέσης Κορυφαίου Β΄ στα Κλαρινέτα
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου 2019

Ακρόαση για την κάλυψη δώδεκα κενών οργανικών θέσεων μονίμου καλλιτεχνικού προσωπικού
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 9 Μαρτίου 2018

Ακρόαση για την κάλυψη μίας θέσης Κορυφαίου Α΄ στην οικογένεια των Φλάουτων
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Παρασκευή 17 Νοεμβρίου 2017

Ακρόαση για την κάλυψη μίας θέσης Κορυφαίου Β΄ στα Τρομπόνια
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Παρασκευή 1 Δεκεμβρίου 2017

Ακρόαση για Αρχιμουσικούς
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Παρασκευή 29 Δεκεμβρίου 2017