Θέσεις εργασίας

Αυτή τη στιγμή, η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών δεν έχει ανοιχτές προκηρύξεις για κάλυψη θέσεων εργασίας.

Παλαιότερες προκηρύξεις θέσεων εργασίας, οι οποίες έχουν ολοκληρωθεί, βρίσκονται στη διάθεσή σας επιλέγοντας τους ακόλουθους ηλεκτρονικούς συνδέσμους:

Ακρόαση για την κάλυψη θέσεων Μουσικών Tutti στα βιολιά
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 14 Νοεμβρίου 2022

Διαγωνισμός μονίμου καλλιτεχνικού προσωπικού
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 5 Ιουλίου 2022

Ακρόαση για την κάλυψη μίας θέσης Εξάρχοντος
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Δευτέρα 15 Μαρτίου 2021

Ακρόαση για την κάλυψη μίας θέσης Κορυφαίου Β΄ στα Κλαρινέτα
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου 2019

Ακρόαση για την κάλυψη μίας θέσης Κορυφαίου Α' στα βιολοντσέλα, με σύμβαση έργου ανά συναυλία
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 2 Νοεμβρίου 2018

Ακρόαση για την κάλυψη δώδεκα κενών οργανικών θέσεων μονίμου καλλιτεχνικού προσωπικού
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 9 Μαρτίου 2018

Ακρόαση για την κάλυψη μίας θέσης Κορυφαίου Β΄ στα Τρομπόνια
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Παρασκευή 1 Δεκεμβρίου 2017

Ακρόαση για Αρχιμουσικούς
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Παρασκευή 29 Δεκεμβρίου 2017

Ακρόαση για την κάλυψη μίας θέσης Κορυφαίου Α΄ στην οικογένεια των Φλάουτων
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Παρασκευή 17 Νοεμβρίου 2017