Κρατική Ορχήστρα Αθηνών

Θέσεις εργασίας

Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών προκηρύσσει διαγωνισμό για την πλήρωση δώδεκα (12) κενών οργανικών θέσεων μόνιμου καλλιτεχνικού προσωπικού. Αιτήσεις γίνονται δεκτές από την 8η Φεβρουαρίου 2018 έως και την 9η Μαρτίου 2018. Για περισσότερες πληροφορίες, επιλέξτε εδώ.

Παλαιότερες θέσεις εργασίας βρίσκονται στη διάθεσή σας επιλέγοντας τους ακόλουθους ηλεκτρονικούς συνδέσμους:

1) Ακρόαση για την κάλυψη μίας θέσης Κορυφαίου Α΄ στην οικογένεια των Φλάουτων
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Παρασκευή 17 Νοεμβρίου 2017
Διεξαγωγή ακρόασης: Τετάρτη 22 Νοεμβρίου 2017

2) Ακρόαση για την κάλυψη μίας θέσης Κορυφαίου Β΄ στα Τρομπόνια
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Παρασκευή 1 Δεκεμβρίου 2017
Διεξαγωγή ακρόασης: Τετάρτη 6 Δεκεμβρίου 2017

3) Ακρόαση για Αρχιμουσικούς
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Παρασκευή 29 Δεκεμβρίου 2017
Διεξαγωγή ακρόασης: Πέμπτη 8 και Παρασκευή 9 Μαρτίου 2018