Θέσεις εργασίας

Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών προκηρύσσει διαγωνισμό για την πλήρωση έξι (6) κενών οργανικών θέσεων μόνιμου καλλιτεχνικού προσωπικού.
Αιτήσεις γίνονται δεκτές από τη Δευτέρα 16 Ιανουαρίου 2023 και έως και την Τρίτη 14 Φεβρουαρίου 2023.

Οι προς πλήρωση έξι (6) κενές οργανικές θέσεις μόνιμου καλλιτεχνικού προσωπικού έχουν ως εξής:

Α. 3η Κατηγορία
α. Μία (1) θέση Κορυφαίου Α’ στα φλάουτα
β. Μία (1) θέση Κορυφαίου Α’ στα τύμπανα

Β. 4η Κατηγορία
α. Μία (1) θέση Κορυφαίου Β’ στα κρουστά με υποχρέωση στα τύμπανα

Γ. 5η Κατηγορία
α. Δύο (2) θέσεις Μουσικών (Tutti) στα πρώτα βιολιά
β. Μία (1) θέση Μουσικών (Tutti) στα δεύτερα βιολιά


Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλείσθε να ακολουθήσετε τον παρακάτω ηλεκτρονικό σύνδεσμο:
Διαγωνισμός μονίμου καλλιτεχνικού προσωπικού
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 14 Φεβρουαρίου 2023


Παλαιότερες προκηρύξεις θέσεων εργασίας, οι οποίες έχουν ολοκληρωθεί, βρίσκονται στη διάθεσή σας επιλέγοντας τους ακόλουθους ηλεκτρονικούς συνδέσμους:

Ακρόαση για την κάλυψη θέσεων Μουσικών Tutti στα βιολιά
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 14 Νοεμβρίου 2022

Διαγωνισμός μονίμου καλλιτεχνικού προσωπικού
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 5 Ιουλίου 2022

Ακρόαση για την κάλυψη μίας θέσης Εξάρχοντος
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Δευτέρα 15 Μαρτίου 2021

Ακρόαση για την κάλυψη μίας θέσης Κορυφαίου Β΄ στα Κλαρινέτα
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου 2019

Ακρόαση για την κάλυψη δώδεκα κενών οργανικών θέσεων μονίμου καλλιτεχνικού προσωπικού
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 9 Μαρτίου 2018

Ακρόαση για την κάλυψη μίας θέσης Κορυφαίου Β΄ στα Τρομπόνια
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Παρασκευή 1 Δεκεμβρίου 2017

Ακρόαση για Αρχιμουσικούς
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Παρασκευή 29 Δεκεμβρίου 2017

Ακρόαση για την κάλυψη μίας θέσης Κορυφαίου Α΄ στην οικογένεια των Φλάουτων
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Παρασκευή 17 Νοεμβρίου 2017