< Επιστροφή

Προκήρυξη ακρόασης Κορυφαίου Α' στα Φλάουτα

Τετάρτη, 18 Οκτωβρίου 2017

H Κρατική Ορχήστρα Αθηνών προκηρύσσει ακρόαση για την κάλυψη μίας θέσης Κορυφαίου Α΄ στην οικογένεια των Φλάουτων, με εξάμηνη σύμβαση εργασίας και δυνατότητα ανανέωσης.

Η άνω πρόσληψη διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 10 παρ. 1 Ν. 3833/2010, 4 παρ. 1 εδ. ιδ ΠΥΣ 33/2006, 5 ΠΥΣ 28/2009, 10 παρ. 4 εδ. γ, Ν. 3812/2009, 69 παρ. Δ3 Ν. 2065/1992 και τις διατάξεις του Π.Δ. 164/2004, όπως ισχύει.

Η ακρόαση θα γίνει στην αίθουσα δοκιμών της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών (Μέγαρο Μουσικής Αθηνών) την Τετάρτη 22 Νοεμβρίου 2017 στις 16.00 μ.μ. Αναλυτικό πρόγραμμα της ακρόασης μπορείτε να συμβουλευθείτε πατώντας εδώ.

Οι υποψήφιοι θα εξεταστούν στο ακόλουθο πρόγραμμα :
Α. W.A.Mozart > Κοντσέρτο αρ.2 για φλάουτο και ορχήστρα σε ρε μείζονα, KV 285d ( 314), 1ο και 2ο μέρος (χωρίς καντέντσες).
B. J.Ibert > Κοντσέρτο για φλάουτο, 1ο και 2ο μέρος.


Επίσης, θα εξεταστούν σε επιλεγμένα αποσπάσματα από ορχηστρικά έργα, φωτοαντίγραφα των οποίων θα βρίσκονται στη διάθεση των υποψηφίων στα Γραφεία της Κ.Ο.Α. από την Δευτέρα 6 Νοεμβρίου 2017. Παράλληλα, αντίγραφο των ορχηστρικών αποσπασμάτων σε μορφή αρχείου pdf μπορείτε να κατεβάσετε πατώντας εδώ.

Η Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα, ανάλογα και με τον αριθμό των υποψηφίων, να διεξαγάγει την ακρόαση σε δύο φάσεις κατά τη κρίση της.

Ο κάθε υποψήφιος πρέπει να έχει τον πιανίστα συνοδό του. Οι αιτήσεις συμμετοχής, συνοδευόμενες από ένα σύντομο βιογραφικό σημείωμα, πρέπει να υποβληθούν μέχρι και την Παρασκευή 17 Νοεμβρίου 2017 στα Γραφεία της Κ.Ο.Α. (Κόκκαλη 1 και Bασιλίσσης Σοφίας, 115-21, Αθήνα) ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (papostolidis@koa.gr).

Μπορείτε να κατεβάσετε τη σχετική αίτηση πατώντας εδώ.

ΑΔΑ: 67ΧΖ469ΗΦΕ-Ω4Χ
Αριθμ. Πρωτ. 741