< Επιστροφή

Ακρόαση για Κορυφαίο Β' στα Τρομπόνια

Τετάρτη, 1 Νοεμβρίου 2017

H Κρατική Ορχήστρα Αθηνών προκηρύσσει ακρόαση για την κάλυψη μίας θέσης Κορυφαίου Β΄ στην οικογένεια των Τρομπονιών (Τενόρο τρομπόνι με υποχρέωση στο μπάσο), με εξάμηνη σύμβαση εργασίας και δυνατότητα ανανέωσης.

Η άνω πρόσληψη διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 10 παρ. 1 Ν. 3833/2010, 4 παρ. 1 εδ. ιδ ΠΥΣ 33/2006, 5 ΠΥΣ 28/2009, 10 παρ. 4 εδ. γ, Ν. 3812/2009, 69 παρ. Δ3 Ν. 2065/1992 και τις διατάξεις του Π.Δ. 164/2004, όπως ισχύει.

Η ακρόαση θα γίνει στην αίθουσα δοκιμών της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών (Μέγαρο Μουσικής Αθηνών) την Τετάρτη 6 Δεκεμβρίου 2017 στις 15.00 μ.μ. (αναλυτικό πρόγραμμα της ακρόασης θα ανακοινωθεί μετά το πέρας της υποβολής των αιτήσεων)

Οι υποψήφιοι θα εξεταστούν στο ακόλουθο πρόγραμμα :
Α. F.David > Κοντσερτίνο για τρομπόνι, op.4, 1ο μέρος (τενόρο).
B. E.Sachse > Κοντσερτίνο για μπάσο τρομπόνι, 1ο μέρος (μπάσο)
.

Επίσης, θα εξεταστούν σε επιλεγμένα αποσπάσματα από ορχηστρικά έργα, αντίγραφα των οποίων θα βρίσκονται στη διάθεση των υποψηφίων στα Γραφεία της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών από την Δευτέρα 20 Νοεμβρίου 2017. Τα ορχηστρικά αποσπάσματα μπορείτε να τα συμβουλευθείτε σε αρχείο μορφής pdf επιλέγοντας τους παρακάτω ηλεκτρονικούς συνδέσμους:
1) Λίστα έργων για την ακρόαση στο τενόρο τρομπόνι
2) Έργα για την ακρόαση στο τενόρο τρομπόνι
3) Λίστα έργων για την ακρόαση στο μπάσο τρομπόνι
4) Έργα για την ακρόαση στο μπάσο τρομπόνι

Η Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα, ανάλογα και με τον αριθμό των υποψηφίων, να διεξαγάγει την ακρόαση σε δύο φάσεις κατά τη κρίση της.

Ο κάθε υποψήφιος πρέπει να έχει τον πιανίστα συνοδό του. Οι αιτήσεις συμμετοχής, συνοδευόμενες από ένα σύντομο βιογραφικό σημείωμα, πρέπει να υποβληθούν μέχρι και την Παρασκευή 1 Δεκεμβρίου 2017 στα Γραφεία της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών (Κόκκαλη 1 και Bασιλίσσης Σοφίας, 115-21, Αθήνα) ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (papostolidis@koa.gr).

Μπορείτε να κατεβάσετε τη σχετική αίτηση πατώντας εδώ.

Αριθμ. Πρωτ.:787
ΑΔΑ: 730Ν469ΗΦΕ-6ΛΥ