< Επιστροφή

Διαγωνισμός μονίμου καλλιτεχνικού προσωπικού

Τετάρτη, 7 Φεβρουαρίου 2018

Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών προκηρύσσει διαγωνισμό για την πλήρωση δώδεκα (12) κενών οργανικών θέσεων μόνιμου καλλιτεχνικού προσωπικού. Αιτήσεις γίνονται δεκτές από την 8η Φεβρουαρίου 2018 έως και την 9η Μαρτίου 2018.

Οι προς πλήρωση δώδεκα (12) κενές οργανικές θέσεις μόνιμου καλλιτεχνικού προσωπικού έχουν ως εξής:

Α. 3η Κατηγορία
α. Μία (1) θέση Κορυφαίου Α’ στις βιόλες
β. Μία (1) θέση Κορυφαίου Α’ στα κοντραμπάσα

Β. 4η Κατηγορία
α. Μία (1) θέση Κορυφαίου Β’ στα Β’ βιολιά
β. Μία (1) θέση Κορυφαίου Β’ στις βιόλες
γ. Μία (1) θέση Κορυφαίου Β’ στα βιολοντσέλα
δ. Μία (1) θέση Κορυφαίου Β’ στα κοντραμπάσα
ε. Μία (1) θέση Κορυφαίου Β’ στα όμποε (οξύαυλους), με υποχρέωση στο αγγλικό κόρνο
στ. Μία (1) θέση Κορυφαίου Β’ στα φαγκότα (βαρύαυλους), με υποχρέωση στο κόντρα φαγκότο
ζ. Μία (1) θέση Κορυφαίου Β’ στα κρουστά, με υποχρέωση στα τύμπανα

Γ. 5η Κατηγορία
α. Μία (1) θέση Μουσικών στα Β’ βιολιά
β. Μία (1) θέση Μουσικών στις βιόλες
γ. Μία (1) θέση Μουσικών στα κοντραμπάσα

Οι διαγωνισμοί θα διεξαχθούν στην Αθήνα, στην Αίθουσα Δοκιμών της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

Ως ημερομηνία έναρξης της διεξαγωγής των διαγωνισμών ορίζεται η 17η Μαρτίου 2018. Για να συμβουλευθείτε το πρόγραμμα των ακροάσεων επιλέξτε εδώ.

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στους διαγωνισμούς οφείλουν, έως και την 9η Μαρτίου 2018, να υποβάλουν αυτοπροσώπως και ώρες από 11:00 έως 14:00 ή να ταχυδρομήσουν με απόδειξη στα γραφεία της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών (Βασ. Σοφίας και Κόκκαλη 1, 11521, Αθήνα) ή να αποστείλουν με ηλεκτρονική αλληλογραφία στο papostolidis@koa.gr, υπογεγραμμένη αίτηση σε ειδικό έντυπο.

Τόσο η αίτηση, όσο και η προκήρυξη, στην οποία περιλαμβάνονται πληροφορίες για τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι υποψήφιοι, καθώς και η εξεταστέα ύλη, βρίσκονται διαθέσιμες προς μεταφόρτωση επιλέγοντας τους παρακάτω ηλεκτρονικούς συνδέσμους:

α. για την αίτηση επιλέξτε εδώ.
β. για την προκήρυξη των διαγωνισμών, επιλέξτε εδώ.
γ. για την περίληψη της προκήρυξης, επιλέξτε εδώ.
δ. για την εξεταστέα ύλη, που συμπεριλαμβάνει τα ορχηστρικά αποσπάσματα όσων οργάνων έχουν ανακοινωθεί ήδη, επιλέξτε εδώ.

Τα ορχηστρικά αποσπάσματα που περιλαμβάνονται στην εξεταστέα ύλη θα ανακοινωθούν είκοσι (20) ημέρες προ της ημερομηνίας διεξαγωγής του διαγωνισμού για κάθε όργανο ξεχωριστά. 

Με την αίτηση ο υποψήφιος υποχρεούται να συνυποβάλλει βιογραφικό σημείωμά του, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που μπορεί να συμβάλει στην απεικόνιση της καλλιτεχνικής προσωπικότητας και ικανότητας αυτού.

Από τη Διεύθυνση της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών