< Επιστροφή

Προκήρυξη ακρόασης νέων σολίστ

Τετάρτη, 12 Ιανουαρίου 2022

Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, στο πλαίσιο των εορταστικών της δράσεων για τη συμπλήρωση ογδόντα ετών από την ίδρυσή της, προκηρύσσει ακρόαση για να επιλέξει νέους σολίστ, οι οποίοι θα συμπράξουν ως σολίστ με την Ορχήστρα στην εναρκτήρια συναυλία της καλλιτεχνικής περιόδου 2022-2023 (Οκτώβριος 2022) στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

Η ακρόαση απευθύνεται σε Ελληνίδες/Έλληνες εκτελεστές εγχόρδων, πνευστών και πληκτροφόρων οργάνων, που δεν έχουν υπερβεί το 28ο έτος της ηλικίας τους και δεν έχουν συμπράξει ως σολίστ με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο παρελθόν.

Οι υποψήφιοι καλούνται να προετοιμάσουν το Κοντσέρτο (ή το έργο για σόλο όργανο και ορχήστρα) που θα ήθελαν να ερμηνεύσουν με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών και να αποστείλουν βιντεοσκόπηση του πρώτου μέρους (ή αποσπάσματος διάρκειας περίπου 10-15 λεπτών, εάν το έργο είναι ενιαίο) ως την 1η Μαρτίου 2022.

Η βιντεοσκόπηση, συνοδευόμενη από σχετική αίτηση (πρότυπο της αίτησης μπορείτε να κατεβάσετε πατώντας εδώ) και αντίγραφο του Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας, θα σταλεί σε ηλεκτρονική μορφή στη διεύθυνση: tgouvelis@koa.gr

Η βιντεοσκόπηση θα πρέπει υποχρεωτικά να γίνει με τη συνοδεία πιάνου στο μέρος της ορχήστρας. Αυτό είναι προαιρετικό μόνο για τους υποψήφιους πιανίστες, που ελλείψει πρόσβασης σε κατάλληλο χώρο με δύο πιάνα, μπορούν να παίξουν μόνο το σολιστικό μέρος.

Η βιντεοσκόπηση θα πρέπει να γίνει με μέσο εγγραφής τοποθετημένο σε σημείο από το οποίο να φαίνεται ο εκτελεστής και να ακούγεται κατά το δυνατόν καλύτερα. Απαγορεύεται αυστηρά το μοντάζ και η παράλληλη χρήση περισσότερων του ενός μέσων εγγραφής.

Κατόπιν εξέτασης των βιντεοσκοπήσεων από καλλιτεχνική επιτροπή που θα ορίσει η Ορχήστρα, οι επικρατέστεροι υποψήφιοι θα ειδοποιηθούν ως τις 20 Μαρτίου 2022, ώστε να προσέλθουν σε ζωντανή ακρόαση, η οποία θα διεξαχθεί στην αίθουσα δοκιμών της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών από τις 4 ως τις 6 Απριλίου 2022. Στην ακρόαση οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν προετοιμάσει ολόκληρο το προτεινόμενο Κοντσέρτο ή έργο για σόλο όργανο και ορχήστρα (περιλαμβανομένης και της καντέντσας, όταν και όπου προβλέπεται). Η παρουσία συνοδού πιανίστα, της επιλογής του υποψηφίου, στην ακρόαση είναι υποχρεωτική.

Οι αποφάσεις της καλλιτεχνικής επιτροπής θα ανακοινωθούν μετά το πέρας της ακρόασης και θα είναι οριστικές και αμετάκλητες, χωρίς οι συμμετέχοντες να έχουν δικαίωμα ένστασης σε αυτές.