< Επιστροφή
Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών φωτογραφημένη το 2014 από τον Χάρη Ακριβιάδη

Προκήρυξη ακρόασης Εξάρχοντα, Μάρτιος 2021

Τρίτη, 12 Ιανουαρίου 2021

H Κρατική Ορχήστρα Αθηνών προκηρύσσει ακρόαση για την κάλυψη μίας θέσης Εξάρχοντα, με ετήσια σύμβαση εργασίας (με έναρξη το Μάρτιο/Απρίλιο 2021) και δυνατότητα ανανέωσης.

Η άνω πρόσληψη διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 1 εδ. ιδ ΠΥΣ 33/2006 όπως παραταθείσα ισχύει έως 31.12.2021, 1 και 10 παρ. 4 εδ. γ’ Ν. 3812/2009, 10 παρ. 1 Ν. 3833/2010, 69 παρ. Δ3 Ν. 2065/1992, 82 παρ.1 και 2 του Ν. 1958/1991 και τις διατάξεις του Π.Δ. 164/2004, όπως ισχύει.

Η ακρόαση θα γίνει στην αίθουσα δοκιμών της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών (Μέγαρο Μουσικής Αθηνών) την Παρασκευή 19 Μαρτίου 2021 στις 12.00 (αναλυτικό πρόγραμμα της ακρόασης θα ανακοινωθεί μετά το πέρας της υποβολής των αιτήσεων)

Οι υποψήφιοι θα εξεταστούν στο ακόλουθο πρόγραμμα :

α) Ένα από τα κοντσέρτα: BRAHMS, SIBELIUS, TCHAI­ΚΟVSKY (ολόκληρο)
β) MOZART: Ένα από τα κοντσέρτα Νο.3 (σε σολ), Νο.4 (σε ρε), Νο.5 (σε λα), το 1ο μέρος με Cadenza.
γ) BACH: Το 1o (αργό) μέρος μιας από τις 3 σονάτες για βιολί σόλο.
δ) Αποσπάσματα από ορχηστρικά έργα
ε) Prima vista

Τα αποσπάσματα από ορχηστρικά έργα βρίσκονται στη διάθεση των υποψηφίων στα Γραφεία της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών και στην ιστοσελίδα της. Για να δείτε τα ορχηστρικά αποσπάσματα, πατήστε εδώ.
Η Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα, ανάλογα και με τον αριθμό των υποψηφίων, να διεξαγάγει την ακρόαση σε δύο φάσεις κατά τη κρίση της.

Κάθε Έλληνας υποψήφιος πρέπει να παρίσταται με τον πιανίστα συνοδό του. Σε περίπτωση αλλοδαπού υποψηφίου, η Κ.Ο.Α. θα του εξασφαλίσει πιανίστα συνοδό. Οι αιτήσεις συμμετοχής, συνοδευόμενες από ένα σύντομο βιογραφικό σημείωμα, πρέπει να υποβληθούν μέχρι και την Δευτέρα 15 Μαρτίου 2021 στα Γραφεία της Κ.Ο.Α. (Κόκκαλη 1 και Bασιλίσσης Σοφίας, 115-21, Αθήνα) ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (papostolidis@koa.gr).

Μπορείτε να κατεβάσετε τη σχετική αίτηση πατώντας εδώ.

Αριθμ. Πρωτ.: 10
ΑΔΑ: 9ΞΤΨ469ΗΦΕ-ΩΧΖ