Χρυσός Χορηγός: Τράπεζα Πειραιώς

Η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., με έδρα την Αθήνα, με περίπου 8,3 χιλιάδες εργαζομένους, ηγείται ενός ομίλου εταιρειών που καλύπτουν όλες τις χρηματοοικονομικές δραστηριότητες στην ελληνική αγορά (universal bank). Παρέχει ένα ευρύ φάσμα χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών σε 5,7 εκατ. πελάτες στην Ελλάδα και κατέχει ηγετική θέση στην ελληνική τραπεζική αγορά στα δάνεια και στις καταθέσεις πελατών. Το σύνολο ενεργητικού του Ομίλου Τράπεζας Πειραιώς διαμορφώθηκε στις 31.12.2022 στα €75,7 δισ.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη σελίδα της Τράπεζας Πειραιώς.