Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, 2022, φωτογραφία της Μαρίας Γραμματικού

Προκήρυξη ακρόασης Αρχιμουσικών, Απρίλιος 2024

Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών προκηρύσσει ακροάσεις για την επιλογή Ελλήνων αρχιμουσικών που θα συνεργαστούν μαζί της. Δικαίωμα συμμετοχής στην ακρόαση έχουν αρχιμουσικοί γεννημένοι από την 1η Ιανουαρίου 1984 και μετά, που δεν έχουν συνεργαστεί με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο παρελθόν.

Η ως άνω πρόσληψη διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 10 παρ. 1 Ν.3833/2010, 4 παρ. 1 εδ. Ιδ ΠΥΣ 33/2006, 5 ΠΥΣ 28/2009, 10 παρ. 4 εδ. Γ, Ν. 3812/2009, 69 παρ. Δ3 Ν. 2065/1992 και τις διατάξεις του Π.Δ. 164/2004, όπως ισχύει.

Οι ακροάσεις θα γίνουν στην αίθουσα δοκιμών της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών (Μέγαρο Μουσικής Αθηνών) από τη Δευτέρα, 15 Απριλίου ως και την Πέμπτη, 18 Απριλίου 2024 (αναλυτικό πρόγραμμα των ακροάσεων θα ανακοινωθεί μετά το πέρας της υποβολής των αιτήσεων).

Ο/η κάθε υποψήφιος/α, μαζί με την αίτηση συμμετοχής, θα συνυποβάλει βιογραφικό σημείωμα, τίτλους σπουδών, συστατικές επιστολές, ηχογραφήσεις, video και γενικότερα όσα εκείνος/η θεωρεί ότι διαμορφώνουν την καλλιτεχνική του/της προσωπικότητα, μέχρι και την Πέμπτη, 8 Φεβρουαρίου 2024 στα γραφεία της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών (Κόκκαλη 1 και Βασιλίσσης Σοφίας, 11521, Αθήνα) ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (gpapasotiriou@koa.gr).

Αντίγραφο της αίτησης συμμετοχής που οι ενδιαφερόμενοι και οι ενδιαφερόμενες πρέπει να συμπληρώσουν και είτε να το παραδώσουν διά ζώσης ή και να το αποστείλουν ηλεκτρονικά –αφού υπογραφεί και μετατραπεί σε ηλεκτρονικό αρχείο μέσω σαρωτή (scanner)– μπορείτε να βρείτε πατώντας εδώ ή να το παραλάβετε από τα γραφεία της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών.

Κατόπιν αξιολόγησης των αιτήσεων από την αρμόδια Επιτροπή, η κάθε και ο κάθε υποψήφιος αρχιμουσικός που θα επιλεγεί θα έχει στη διάθεσή του το μέγιστο 25’ για να διευθύνει την Ορχήστρα.

Τα έργα που πρέπει να προετοιμαστούν είναι:

  1. L. v. Beethoven: Συμφωνία αρ. 5 (ολόκληρη)
  2. J. Brahms: Συμφωνία αρ. 1 (4ο μέρος)
  3. W. A. Mozart: Μαγικός Αυλός (εισαγωγή)
  4. A. Bruckner: Συμφωνία αρ. 6 (1ο μέρος)

Οι επιλεγέντες υποψήφιοι θα ειδοποιηθούν στις 29/02/2024.

Οι υποψήφιοι με την υψηλότερη βαθμολογία στις ακροάσεις θα διευθύνουν μία συναυλία της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών κατά τις επόμενες καλλιτεχνικές περιόδους 2024-2025 & 2025-2026.

Η κάθε και ο κάθε υποψήφιος αρχιμουσικός που θα επιλεγεί από την αρμόδια Επιτροπή θα έχει στην διάθεσή του 25’ για να διευθύνει την Ορχήστρα.