Διοικητικό Προσωπικό

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Αλίκη Φιδετζή

ΤΜΗΜΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Yπεύθυνος Yλοποίησης Καλλιτεχνικού Προγραμματισμού

Πέτρος Αποστολίδης *

Παραγωγή Εκπαιδευτικών Δράσεων

Μάλαμα Σεβαστού *

Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σχέσεις

Κυβέλη Κούβελα*

Βιβλιοθηκάριος

Ελένη Αναστασίου*

Ταξινόμοι

Νίκος Μπουρτζής *
Γρηγόρης Κυριαζόπουλος *

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Επιμέλεια Προγραμμάτων και Οργάνωση Παραγωγής

Τίτος Γουβέλης *

Διαχείριση Ιστοσελίδας

Γιώργος Παπασωτηρίου

Υπεύθυνη Επικοινωνίας και Γραφείου Τύπου

Άντζελα Τσιφτσή*

Γραφείο Τύπου

Μαριτίνη Μνηματίδη*

Διεύθυνση Γραμματείας - Υπεύθυνη Αρχείου Προγραμμάτων και Αποκομμάτων Τύπου

Αντωνία Κακαβελάκη

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Δημοσίες Σχέσεις και Γραμματεία

Χρύσα Λιακοπούλου

Γραμματεία Καλλιτεχνικού Διευθυντή

Ειρήνη Γιατρά

Υπάλληλος Διοίκησης

Γιώτα Κωνσταντοπούλου*

Υπεύθυνη Υλικού

Στέλλα Κάρδαρη

Υπάλληλος Γραμματείας - Κλητήρας

Δημήτρης Γιατράς

Υπάλληλοι Φύλαξης Αίθουσας Δοκιμών

Σπύρος Αργυράκης-Μουρλάς
Ελένη Κουτσολάμπρου

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών

Σοφία Σωτήρχου *

Ταμίας

Αγαθή Σκολαρίκη

Βοηθός Λογιστηρίου

Ευγενία Μπιζίμη

* Υπάλληλοι του Ειδικού Ταμείου Οργανώσεως Συναυλιών της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών