Διαγωνισμός μονίμου καλλιτεχνικού προσωπικού - Ιουλιος 2022

Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών προκηρύσσει διαγωνισμό για την πλήρωση έξι (6) κενών οργανικών θέσεων μόνιμου καλλιτεχνικού προσωπικού. Αιτήσεις γίνονται δεκτές από την 6η Ιουνίου 2022 έως και την 5η Ιουλίου 2022.

Οι προς πλήρωση έξι (6) κενές οργανικές θέσεις μόνιμου καλλιτεχνικού προσωπικού έχουν ως εξής:

Α. 2η Κατηγορία
α. Μία (1) θέση Εξάρχοντος
Β. 3η Κατηγορία
α. Μία (1) θέση Κορυφαίου Α’ στα βιολοντσέλα
β. Μία (1) θέση Κορυφαίου Α’ στους ευθύαυλους (κλαρινέτα)

Γ. 4η Κατηγορία
α. Μία (1) θέση Κορυφαίου Β’ στην δεύτερη έως τέταρτη (2-4) σάλπιγγα (τρομπέτα) με υποχρέωση στην πρώτη σάλπιγγα (τρομπέτα)

Δ. 5η Κατηγορία
α. Μία (1) θέση Μουσικών στον δεύτερο έως τέταρτο (2-4) ευθύαυλο (κλαρινέτο)
β. Μία θέση στην δεύτερη έως τέταρτη (2-4) ολκωτή σάλπιγγα (τρομπόνι)

Σύμφωνα με το άρθρο 3, παρ. 2, εδ. β της ΥΥΠΟ/ΚΑΤΕΧΝ/Δ/35836, η υποχρέωση υποβολής πτυχίου ή διπλώματος αναγνωρισμένου ωδείου ή μουσικής σχολής της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου μουσικού ιδρύματος της αλλοδαπής, είναι απαραίτητη στην, μετά παρέλευση διετούς δοκιμαστικής υπηρεσίας, κρίση προς μονιμοποίηση και όχι στην φάση της υποβολής της αίτησης συμμετοχής στον διαγωνισμό.

Οι ακροάσεις θα διεξαχθούν στην αίθουσα δοκιμών της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών (Μέγαρο Μουσικής Αθηνών) από τη Δευτέρα 25 Ιουλίου. Για συμβουλευθείτε το πρόγραμμα των ακροάσεων ανά όργανο, πατήστε εδώ. Θερμή παράκληση προς τους μονίμους κατοίκους εξωτερικού, να επικοινωνήσουν μαζί μας (+30 210 7257601, 602 και 603, papostolidis@koa.gr), ώστε να μπορέσουν να προγραμματίσουν το ταξίδι τους και να προμηθευθούν έγκαιρα τα εισιτήρια τους για την Αθήνα.

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στους διαγωνισμούς οφείλουν, έως και την 5η Ιουλίου 2022, να υποβάλουν αυτοπροσώπως και ώρες από 11:00 έως 14:00 ή να ταχυδρομήσουν με απόδειξη στα γραφεία της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών (Βασ. Σοφίας και Κόκκαλη 1, 11521, Αθήνα) ή να αποστείλουν με ηλεκτρονική αλληλογραφία στο papostolidis@koa.gr, υπογεγραμμένη αίτηση σε ειδικό έντυπο.

Τόσο η αίτηση, όσο και η προκήρυξη, στην οποία περιλαμβάνονται πληροφορίες για τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι υποψήφιοι, καθώς και η εξεταστέα ύλη, βρίσκονται διαθέσιμες προς μεταφόρτωση επιλέγοντας τους παρακάτω ηλεκτρονικούς συνδέσμους:

α. για την αίτηση επιλέξτε εδώ.
β. για την προκήρυξη των διαγωνισμών, επιλέξτε εδώ.
γ. για την εξεταστέα ύλη, επιλέξτε εδώ.

Με την αίτηση ο υποψήφιος υποχρεούται να συνυποβάλει βιογραφικό σημείωμά του, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που μπορεί να συμβάλει στην απεικόνιση της καλλιτεχνικής προσωπικότητας και ικανότητας αυτού.

Από τη Διεύθυνση της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών