Πρόγραμμα εξετάσεων για το διαγωνισμό για την κάλυψη έξι κενών θέσεων μονίμου καλλιτεχνικού προσωπικού

Κατόπιν της λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για τον διαγωνισμό του Ιουλίου 2022, το πρόγραμμα δεξαγωγής εξετάσεων διαμορφώνεται με μικρή απόκλιση από την αρχική πρόβλεψη για τις θέσεις Κορυφαίου/Κορυφαίας Α' στα βιολοντσέλα και στα κλαρινέτα· το πρόγραμμα των υπολοίπων θέσεων παραμένει το ίδιο με αυτό που αρχικά ανακοινώθηκε. Θερμή παράκληση προς τους μονίμους κατοίκους εξωτερικού, να επικοινωνήσουν μαζί μας (+30 210 7257601, 602 και 603, papostolidis@koa.gr), ώστε να μπορέσουν να προγραμματίσουν το ταξίδι τους και να προμηθευθούν έγκαιρα τα εισιτήρια τους για την Αθήνα. Συγκεκριμένα:

Ο διαγωνισμός για μία (1) θέση Εξάρχοντος/Εξάρχουσας θα διεξαχθεί την Δευτέρα 25 Ιουλίου και την Τρίτη 26 Ιουλίου

Ο διαγωνισμός για μία (1) θέση Κορυφαίου/Κορυφαίας Α' στα βιολοντσέλα θα διεξαχθεί την Τρίτη 26 Ιουλίου και την Τετάρτη 27 Ιουλίου

Ο διαγωνισμός για μία (1) θέση Κορυφαίου/Κορυφαίας Α' στα κλαρινέτα θα διεξαχθεί την Πέμπτη 28 Ιουλίου και την Παρασκευή 29 Ιουλίου

Ο διαγωνισμός για μία (1) θέση Μουσικού Tutti στα κλαρινέτα θα διεξαχθεί το Σάββατο 30 Ιουλίου

Ο διαγωνισμός για μία (1) θέση Κορυφαίου/Κορυφαίας Β' στις τρομπέτες θα διεξαχθεί την Κυριακή 31 Ιουλίου

Ο διαγωνισμός για μία (1) θέση Μουσικού Tutti στα τρομπόνια θα διεξαχθεί την Δευτέρα 1 Αυγούστου

Οι ώρες διεξαγωγής των ακροάσεων για κάθε διαγωνισμό θα ανακοινωθούν σύντομα.