Συναυλίες σε σχολεία

Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών τα τελευταία χρόνια έχει εντείνει τις προσπάθειές της, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων της, να έρθει πιο κοντά στη νέα γενιά και να προσεγγίσει το μελλοντικό της ακροατήριο.

Υπήρξε συνειδητή μας επιλογή, να επικεντρώσουμε αρχικώς το ενδιαφέρον μας στους μικρούς μας ακροατές που μας έχουν περισσότερο ανάγκη. Για τον λόγο αυτό, σε διάστημα τριών ετών πραγματοποιήθηκε – αφιλοκερδώς – μεγάλος αριθμός συναυλιών συνόλων της Ορχήστρας σε ιδρύματα και σχολεία για παιδιά με ειδικές ανάγκες. Πέραν αυτών, διοργανώθηκαν συναυλίες της Ορχήστρας και συνόλων της σε διάφορα σχολεία της Αττικής.

Ως δημόσιος φορέας, η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών επιδιώκει, με τις δράσεις αυτές, να μην επιβαρύνει παρά στο ελάχιστο τις σχολικές μονάδες που την φιλοξενούν και τους μαθητές των σχολείων.

Η συγκινητική ανταπόκριση που λαμβάνουμε από μαθητές, καθηγητές και γονείς, σε όποιο σχολείο πηγαίνουμε, μας ενθαρρύνει να συνεχίσουμε και να διευρύνουμε όσο μπορούμε το φάσμα των σχολικών μας εμφανίσεων.

Εκτός από τις εκπαιδευτικού χαρακτήρα συναυλίες της Ορχήστρας, ειδικά προγράμματα – που απευθύνονται σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης – έχουν δημιουργηθεί σε συνεργασία με τα πολυάριθμα μουσικά σύνολα της Κ.Ο.Α. Στόχος των προγραμμάτων αυτών είναι η εξοικείωση των μαθητών με τα μουσικά όργανα και η γνωριμία τους με την μουσική ιστορία μέσα από την ίδια την μουσική.

Για την διοργάνωση εκπαιδευτικής συναυλίας της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών στο σχολείο σας, παρακαλούμε να επικοινωνείτε με την Αλίκη Φιδετζή στα τηλέφωνα 2107257601-3 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο afidetzi@koa.gr