Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, 2022, φωτογραφία της Μαρίας Γραμματικού

Προκήρυξη ακρόασης Μουσικών 5ης κατηγορίας (Tutti) στα βιολιά, Νοέμβριος 2022

H Κρατική Ορχήστρα Αθηνών προκηρύσσει ακρόαση για την κάλυψη των εκτάκτων αναγκών της στην οικογένεια των βιολιών (Tutti - Μουσικοί 5ης κατηγορίας), με πρόθεση να συναφθούν κατ’ελάχιστον δύο (2) συμβάσεις οκτάμηνης διαρκείας.

Οι προσλήψεις θα διέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 10 παρ. 1 Ν. 3833/2010, 4 παρ. 1 εδ. ιδ ΠΥΣ 33/2006, 5 ΠΥΣ 28/2009, 10 παρ. 4 εδ. γ, Ν. 3812/2009, 69 παρ. Δ3 Ν. 2065/1992 και τις διατάξεις του Π.Δ. 164/2004, όπως ισχύει.

Η ακρόαση θα γίνει στην αίθουσα δοκιμών της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών (Μέγαρο Μουσικής Αθηνών) το Σάββατο 19 Νοεμβρίου 2022 στις 10.00 π.μ. Η Επιτροπή διεξαγωγής της ακρόασης διατηρεί το δικαίωμα, ανάλογα και με τον αριθμό των υποψηφίων, να διεξαγάγει την ακρόαση και την επόμενη ημέρα, καθώς επίσης και σε δύο φάσεις κατά την κρίση της. Αναλυτικό πρόγραμμα της ακρόασης θα ανακοινωθεί μετά το πέρας της υποβολής των αιτήσεων.

Οι υποψήφιοι θα εξεταστούν στο ακόλουθο πρόγραμμα :

α. Το πρώτο μέρος ενός μεγάλου ρομαντικού κοντσέρτου για βιολί με cadenza, όπου υπάρχει.

β. Wolfgang Amadeus Mozart: Ένα από τα κοντσέρτα για βιολί αρ. 3 σε σολ, αρ. 4 σε ρε και αρ. 5 σε λα, το 1ο μέρος με cadenza.

γ. Επιλεγμένα αποσπάσματα από ορχηστρικά έργα, αντίγραφα των οποίων βρίσκονται στη διάθεση των υποψηφίων στα γραφεία της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών από την Δευτέρα 24 Οκτωβρίου 2022 και διαθέσιμα προς μεταφόρτωση πατώντας εδώ.

δ. Εκ πρώτης όψεως ανάγνωση -  prima vista, εάν ζητηθεί.

Ο κάθε υποψήφιος και η κάθε υποψήφια πρέπει να έχουν τον πιανίστα συνοδό τους. Μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού μπορούν να ζητήσουν από την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών την διάθεση συνοδού πιανίστα. Οι αιτήσεις συμμετοχής, συνοδευόμενες από ένα σύντομο βιογραφικό σημείωμα, πρέπει να υποβληθούν μέχρι και την Δευτέρα 14 Νοεμβρίου 2022 στα Γραφεία της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών (Κόκκαλη 1 και Bασιλίσσης Σοφίας, 11521, Αθήνα) ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (papostolidis@koa.gr).

Μπορείτε να κατεβάσετε τη σχετική αίτηση πατώντας εδώ.