Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών το 2018 (φωτογραφία: Νίκος Κρικέλης)

Προκήρυξη ακρόασης Κορυφαίου Β' στα Κλαρινέτα, Δεκέμβριος 2019

H Κρατική Ορχήστρα Αθηνών προκηρύσσει ακρόαση για την κάλυψη μίας θέσης Κορυφαίου Β΄ στην οικογένεια των κλαρινέτων (με υποχρέωση στο κλαρινέτο μπάσο αλλά και στο πρώτο κλαρινέτο), με εξάμηνη σύμβαση εργασίας και δυνατότητα ανανέωσης.

Η άνω πρόσληψη διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 10 παρ. 1 Ν. 3833/2010, 4 παρ. 1 εδ. ιδ ΠΥΣ 33/2006, 5 ΠΥΣ 28/2009, 10 παρ. 4 εδ. γ, Ν. 3812/2009, 69 παρ. Δ3 Ν. 2065/1992 και τις διατάξεις του Π.Δ. 164/2004, όπως ισχύει.

Η ακρόαση θα γίνει στην αίθουσα δοκιμών της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών (Μέγαρο Μουσικής Αθηνών) την Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου 2019 στις 14.00 μ.μ. (αναλυτικό πρόγραμμα της ακρόασης θα ανακοινωθεί μετά το πέρας της υποβολής των αιτήσεων).

Οι υποψήφιοι θα εξεταστούν στο ακόλουθο πρόγραμμα :

Για το κλαρινέτο:
α. Wolfgang Amadeus Mozart: Κοντσέρτο για κλαρινέτο σε λα μείζονα Κ 622 (1ο μέρος χωρίς Cadenza)
β. Johannes Brahms: Σονάτα αρ. 1 opus 120 (2ο μέρος)
γ. Claude Debussy: 1η Ραψωδία για κλαρινέτο

Για το κλαρινέτο μπάσο:
α. Henri Rabaud: Solo de concours για κλαρινέτο μπάσο, op.10 (εισαγωγή και αργό μέρος χωρίς το finale-allegro)

Επίσης, θα εξεταστούν σε επιλεγμένα αποσπάσματα από ορχηστρικά έργα, αντίγραφα των οποίων βρίσκονται στη διάθεση των υποψηφίων στα Γραφεία της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών από την Τρίτη 26 Νοεμβρίου 2019. Τα ορχηστρικά αποσπάσματα βρίσκονται επίσης διαθέσιμα προς μεταφόρτωση πατώντας εδώ.

Η Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα, ανάλογα και με τον αριθμό των υποψηφίων, να διεξαγάγει την ακρόαση σε δύο φάσεις κατά τη κρίση της.

Ο κάθε υποψήφιος πρέπει να έχει τον πιανίστα συνοδό του. Οι αιτήσεις συμμετοχής, συνοδευόμενες από ένα σύντομο βιογραφικό σημείωμα, πρέπει να υποβληθούν μέχρι και την Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου 2019 στα Γραφεία της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών (Κόκκαλη 1 και Bασιλίσσης Σοφίας, 115-21, Αθήνα) ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (papostolidis@koa.gr).

Μπορείτε να κατεβάσετε τη σχετική αίτηση πατώντας εδώ.

Αριθμ. Πρωτ.: 954