Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών το 2018 (φωτογραφία: Νίκος Κρικέλης)

Προκήρυξη ακρόασης Κορυφαίου Α' στα Βιολοντσέλα, Νοέμβριος 2018

Δευτέρα, 1 Οκτωβρίου 2018

H Κρατική Ορχήστρα Αθηνών προκηρύσσει ακρόαση για την κάλυψη μίας θέσης Κορυφαίου Α΄ στην οικογένεια των Βιολοντσέλων, με σύμβαση έργου ανά συναυλία.

Η άνω σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 10 παρ. 1 Ν. 3833/2010, 4 παρ. 1 εδ. ιδ ΠΥΣ 33/2006, 5 ΠΥΣ 28/2009, 10 παρ. 4 εδ. γ, Ν. 3812/2009, 69 παρ. Δ3 Ν. 2065/1992 και τις διατάξεις του Π.Δ. 164/2004, όπως ισχύει.

Η ακρόαση θα γίνει στην αίθουσα δοκιμών της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών (Μέγαρο Μουσικής Αθηνών) την Παρασκευή 9 Νοεμβρίου 2018 στις 10.00 μ.μ. Αναλυτικό πρόγραμμα της ακρόασης μπορείτε να συμβουλευτείτε πατώντας εδώ.

Οι υποψήφιοι θα εξεταστούν στο ακόλουθο πρόγραμμα :
Α. Ένα από τα κοντσέρτα Schumann ή Dvorak το 1ο μέρος
B. F.J.Haydn > Κοντσέρτο σε ρε μείζονα το 1ο μέρος (με cadenza)
Γ. J.S.Bach > Sarabande (με την πρώτη επανάληψη) από μία από τις σουίτες για σόλο βιολοντσέλο (εκτός της πρώτης).

Επίσης, θα εξεταστούν σε επιλεγμένα αποσπάσματα από ορχηστρικά έργα, φωτοαντίγραφα των οποίων θα βρίσκονται στη διάθεση των υποψηφίων στα Γραφεία της Κ.Ο.Α. από την Παρασκευή 19 Οκτωβρίου 2018. Παράλληλα, αντίγραφο των αποσπασμάτων μπορείτε να βρείτε πατώντας εδώ.

Η Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα, ανάλογα και με τον αριθμό των υποψηφίων, να διεξαγάγει την ακρόαση σε δύο φάσεις κατά τη κρίση της.

Ο κάθε υποψήφιος πρέπει να έχει τον πιανίστα συνοδό του. Οι αιτήσεις συμμετοχής, συνοδευόμενες από ένα σύντομο βιογραφικό σημείωμα, πρέπει να υποβληθούν μέχρι και την Παρασκευή 2 Νοεμβρίου 2018 στα Γραφεία της Κ.Ο.Α. (Κόκκαλη 1 και Bασιλίσσης Σοφίας, 115-21, Αθήνα) ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (papostolidis@koa.gr).

Μπορείτε να κατεβάσετε τη σχετική αίτηση πατώντας εδώ.

ΑΔΑ: 6ΖΩΤ469ΗΦΕ-57Γ
Αριθμ. Πρωτ. 1149 01/10/2018