Ειδικό Ταμείο Οργανώσεως Συναυλιών της Κ.Ο.Α

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Πρόεδρος
Δημήτρης Τουφεξής
Αντιπρόεδρος
Γεράσιμος Βεργωτής
Μέλη
Αλεξάνδρα Παπαστεφάνου
Χριστίνα Κόκοτα
Μιχάλης Ραμός