Αναλυτικές πληροφορίες για το έτος 2018-2019 της Ακαδημίας Νέων Μουσικών της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών

Κατά τη διάρκεια της τρίτης χρονιάς παρουσίας της (2018-2019), η Ακαδημία θα προσφέρει σε 10 νέους υποτρόφους δωρεάν μαθήματα-σεμινάρια που θα αφορούν στα έγχορδα, τα χάλκινα πνευστά και τα κρουστά. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να βρίσκονται κατ’ ελάχιστον στην Ανωτέρα Σχολή του οργάνου τους, να μην ξεπερνούν το 28ο έτος της ηλικίας τους και θα επιλεγούν μέσω ακροάσεων που θα πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα 8 Οκτωβρίου 2018 και την Τρίτη 9 Οκτωβρίου 2018.

Αιτήσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι τις 24 Σεπτεμβρίου 2018.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητούν περαιτέρω πληροφορίες στα τηλέφωνα 2107257601-3 και στη σελίδα του Facebook της Κ.Ο.Α. https://www.facebook.com/athensstateorchestra, ή με ηλεκτρονικό μήνυμα στο academy@koa.gr.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ

Η Ακαδημία θα δεχθεί κατά το Ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 δέκα (10) νέα μέλη. Κατά το τρέχον έτος, τα μαθήματα-σεμινάρια απευθύνονται σε σπουδαστές εγχόρδων, κλασικών κρουστών και χάλκινων πνευστών.

Πιο συγκεκριμένα, οι εισακτέοι της φετινής χρονιάς θα είναι:
• 3 μουσικοί στα βιολιά
• 1 μουσικός στις βιόλες
• 1 μουσικός στα βιολοντσέλα
• 1 μουσικός στα κοντραμπάσα
• 1 μουσικός στα κρουστά
• 1 μουσικός στα τρομπόνια
• 1 μουσικός στις τούμπες
• 1 μουσικός στις άρπες

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ

Τα μέλη της Ακαδημίας έχουν τις εξής υποχρεώσεις:
• Παρακολούθηση τεσσάρων (4) τρίωρων σεμιναρίων ανά μήνα, (12 ώρες/μήνα) που θα πραγματοποιούνται στην Αίθουσα Δοκιμών της Κ.Ο.Α. και σε άλλους χώρους του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών. Ως έναρξη του έτους ορίζεται η 01/10/2018 και ως λήξη η 30/06/2019.
• Συμμετοχή σε πέντε (5) συναυλίες της Κ.Ο.Α. και τις αναγκαίες δοκιμές.
• Συμμετοχή σε δύο (2) συναυλίες μουσικής δωματίου και τις αναγκαίες δοκιμές.
• Συμμετοχή σε δέκα (10) εκπαιδευτικές δράσεις και τις αναγκαίες δοκιμές.
• Συμμετοχή στην συναυλία λήξης του έτους και τις αναγκαίες δοκιμές.

Οι σπουδαστές οφείλουν να παρακολουθούν ανελλιπώς τα σεμινάρια και να συμμετέχουν στις καθορισμένες υπηρεσίες (δοκιμές και συναυλίες). Για τη συμμετοχή τους σ’ αυτές, τα μέλη της Ακαδημίας θα λάβουν ετήσια αποζημίωση (υποτροφία) ύψους 2.160€ μικτών.

Στα μέλη της Ακαδημίας δίδεται δυνατότητα απουσίας από δύο (2) σεμινάρια κατ’ έτος για λόγους υγείας με προσκόμιση σχετικής ιατρικής γνωμάτευσης. Σε περίπτωση που κάποιος σπουδαστής υπερβεί το όριο των απουσιών, δεν θα λάβει το αντίστοιχο ποσό της υποτροφίας και θα κρίνεται από αρμόδιο όργανο της Κ.Ο.Α. η δυνατότητα συνέχισης της φοίτησής του.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Οι βασικές προϋποθέσεις για να μετέχει κάποιος στην Ακαδημία είναι:
• Να μην ξεπερνά το καθορισμένο ανώτατο ηλικιακό όριο των 28 ετών.
• Να βρίσκεται κατ’ ελάχιστον στην Ανωτέρα Σχολή του οργάνου του.
• Να συμμετάσχει με επιτυχία στις ακροάσεις που θα πραγματοποιηθούν στα τέλη Σεπτεμβρίου (αναλυτικό πρόγραμμα θα ανακοινωθεί μετά το πέρας των αιτήσεων).

Στις ακροάσεις θα κληθούν να συμμετάσχουν μόνον οι έχοντες τις ως άνω προϋποθέσεις.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι φετινές αιτήσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι τις 24/9/2018. Για να κατεβάσετε το έντυπο αίτησης, πατήστε εδώ. Η αίτηση και τα αναγκαία δικαιολογητικά αποστέλλονται είτε ταχυδρομικά στην Κρατική Ορχήστρα Αθηνών (Λεωφ. Βασ. Σοφίας & Κόκκαλη 1, 11521 Αθήνα) είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση academy@koa.gr.

ΑΚΡΟΑΣΕΙΣ - ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

Οι ακροάσεις θα διεξαχθούν την Δευτέρα 8 Οκτωβρίου 2018 και την Τρίτη 9 Οκτωβρίου 2018.

Η διαδικασία των ακροάσεων θα πραγματοποιηθεί κατ’ αντιστοιχία με τις επίσημες ακροάσεις της Κ.Ο.Α. για την πρόσληψη μονίμου καλλιτεχνικού προσωπικού.

Τα υποχρεωτικά ορχηστρικά αποσπάσματα επισυνάπτονται ανά όργανο.

Η εξεταστέα ανά όργανο ύλη έχει ως εξής:

ΒΙΟΛΙ
α. W.A. Mozart: 1ο και 2ο μέρος από ένα από τα κοντσέρτα αρ. 3, 4 ή 5 με καντέντσα
β. 1ο μέρος από ένα (μεγάλο) ρομαντικό κοντσέρτο
γ. Αποσπάσματα από ορχηστρικά έργα. Για να δείτε τα ορχηστρικά αποσπάσματα, πατήστε εδώ.
δ. Εκ πρώτης όψεως ανάγνωση (Prima Vista).

ΒΙΟΛΑ
α. J. Stamitz ή F.A Hoffmeister: 1ο και 2ο μέρος από τα κοντσέρτα για βιόλα και ορχήστρα με καντέντσα,
β. Β. Bartok ή W. Walton ή P. Hindemith: 1ο μέρος από ένα από τα κοντσέρτα τους για βιόλα και ορχήστρα,
γ. Αποσπάσματα από ορχηστρικά έργα. Για να δείτε τα ορχηστρικά αποσπάσματα, πατήστε εδώ.
δ. Εκ πρώτης όψεως ανάγνωση (Prima Vista).

ΒΙΟΛΟΝΤΣΕΛΟ
α. J. Haydn: 1ο και 2ο μέρος από ένα κοντσέρτο με καντέντσα,
β. 1ο μέρος από ένα ρομαντικό κοντσέρτο,
γ. Αποσπάσματα από ορχηστρικά έργα. Για να δείτε τα ορχηστρικά αποσπάσματα, πατήστε εδώ.
δ. Εκ πρώτης όψεως ανάγνωση (Prima Vista).

ΚΟΝΤΡΑΜΠΑΣΟ
α. S. Koussevitzky: 1ο και 2ο μέρος από το κοντσέρτο για κοντραμπάσο, έργο 3,
β. 1ο μέρος από ένα κοντσέρτο των Carl Ditters von Dittersdorf ή Johann Baptist Vanhal,
γ. Αποσπάσματα από ορχηστρικά έργα. Για να δείτε τα ορχηστρικά αποσπάσματα, πατήστε εδώ.
δ. Εκ πρώτης όψεως ανάγνωση (Prima Vista).

ΚΡΟΥΣΤΑ
α. Στο Ταμπούρο: J. Delécluse, "Keiskleiriana 1" Etude Nr.1.
β. Στα Τύμπανα: E. Carter, from "Eight pieces for four Timpani" I. Saëta γ.
Αποσπάσματα από ορχηστρικά έργα. Για να δείτε τα ορχηστρικά αποσπάσματα, πατήστε εδώ.

ΤΡΟΜΠΟΝΙ
α. Ferdinand David, κοντσερτίνο για τρομπόνι και ορχήστρα, 1ο μέρος. Για να δείτε το σχετικό απόσπασμα, πατήστε εδώ.
β. Ernst Sachse, κονστερτίνο για μπάσο τρομπόνι και ορχήστρα.
γ. Αποσπάσματα από ορχηστρικά έργα.
Για να δείτε τα ορχηστρικά αποσπάσματα του τρομπονιού, πατήστε εδώ.
Για να δείτε τα ορχηστρικά αποσπάσματα του μπάσο-τρομπονιού, πατήστε εδώ.

ΤΟΥΜΠΑ
α. A. K. Lebedev, κοντσέρτο σε μια πράξη. Για να δείτε το σχετικό απόσπασμα, πατήστε εδώ.
β. Αποσπάσματα από ορχηστρικά έργα. Για να δείτε τα ορχηστρικά αποσπάσματα, πατήστε εδώ.

ΑΡΠΑ
α. Ένα κομμάτι ελεύθερης επιλογής
β. Αποσπάσματα από ορχηστρικά έργα. Για να δείτε τα ορχηστρικά αποσπάσματα, πατήστε εδώ.