< Επιστροφή
Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών το 2018 από τον Νίκο Κρικέλη

Συνοπτικός διαγωνισμός για την ανάδειξη Αναδόχου προμήθειας υπηρεσιών «οπτικής επικοινωνίας»

Παρασκευή, 9 Ιουλίου 2021

Το Ειδικό Ταμείο Οργανώσεως Συναυλιών της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών (Ε.Τ.Ο.Σ της Κ.Ο.Α), για τις ανάγκες της υλοποίησης του καλλιτεχνικού προγραμματισμού της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών (Κ.Ο.Α) για την καλλιτεχνική περίοδο 2021-2022, προκηρύσσει τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού (σύμφωνα με τα άρθρα 117, 107 και 109 του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει) για την ανάδειξη Αναδόχου προμήθειας υπηρεσιών «οπτικής επικοινωνίας».

Για το κείμενο της προκήρυξης πατήστε εδώ.

Για το συνοδευτικό έντυπο πατήστε εδώ.