< Επιστροφή

Πρόγραμμα εξετάσεων μονίμων Μουσικών

Τετάρτη, 28 Φεβρουαρίου 2018

Οριστικό πρόγραμμα διεξαγωγής εξετάσεων προκήρυξης διαγωνισμού για δώδεκα κενές θέσεις μονίμου καλλιτεχνικού προσωπικού της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης για τη διεξαγωγή εξετάσεων για δώδεκα κενές θέσεις μονίμου καλλιτεχνικού προσωπικού, την οποία μπορείτε να συμβουλευθείτε εδώ, Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών ανακοινώνει το οριστικό πρόγραμμα των εξετάσεων.

Το πρόγραμμα των εξετάσεων θα παραμείνει όπως αναφέρεται παρακάτω, πλην της περίπτωσης όπου το πλήθος των υποψηφίων θα καταστήσει αναγκαίο να προγραμματιστούν τροποποιήσεις.
Παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε την ιστοσελίδα της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών μετά το πέρας της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.

ΜΑΡΤΙΟΣ 2018
17 / 3 / 2018 Όμποε, Κορυφαίος Β’ (με υποχρέωση στο αγγλικό κόρνο)
18 / 3 / 2018 Φαγκότα, Κορυφαίος Β’ (με υποχρέωση στο κόντρα φαγκότο)
26, 27 και 28 / 3 / 2018 B’ Βιολιά, tutti
29 / 3 / 2018 B’ Βιολιά, Κορυφαίος Β’
30 / 3 / 2018 Βιολοντσέλα, Κορυφαίος Β’

ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2018
16 / 5 / 2018 Βιόλες, tutti
17 / 5 / 2018 Κοντραμπάσα, tutti
18 / 5 / 2018 Βιόλες, Κορυφαίος Β’
18 / 5 / 2018 Κοντραμπάσα, Κορυφαίος Β’
19 / 5 / 2018 Βιόλες, Κορυφαίος Α’
19 / 5 / 2018 Κοντραμπάσα, Κορυφαίος Α’
6 / 6 / 2018 Κρουστά, Κορυφαίος Β’ (με υποχρέωση στα τύμπανα)