< Επιστροφή

Προκήρυξη ακρόασης (βιόλα)

Δευτέρα, 23 Νοεμβρίου 2015

H Κρατική Ορχήστρα Αθηνών προκηρύσσει ακρόαση για την κάλυψη των θέσεων Κορυφαίου Α΄ και τούτι μουσικών στην οικογένεια της Βιόλας, με συμβάσεις έργου ανά συναυλία.Η άνω πρόσληψη διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 10 παρ. 1 Ν. 3833/2010, 4 παρ. 1 εδ. ιδ ΠΥΣ 33/2006, 5 ΠΥΣ 28/2009, 10 παρ. 4 εδ. γ, Ν. 3812/2009, 69 παρ. Δ3 Ν. 2065/1992 και τις διατάξεις του Π.Δ. 164/2004, όπως ισχύει.

Η ακρόαση θα γίνει στην αίθουσα δοκιμών της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών (Μέγαρο Μουσικής Αθηνών) την Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου 2015 στις 10.00 π.μ. (αναλυτικό πρόγραμμα της ακρόασης θα ανακοινωθεί μετά το πέρας της υποβολής των αιτήσεων)

Οι υποψήφιοι θα εξεταστούν στο ακόλουθο πρόγραμμα :
Α. HOFFMEISTER ή STAMITZ : Κοντσέρτο για βιόλα (1ο μέρος με Cadenza)
B. BARTOK, HINDEMITH ή WALTON : Κοντσέρτο για βιόλα (1ο μέρος).

Επίσης, θα εξεταστούν σε επιλεγμένα αποσπάσματα από ορχηστρικά έργα, φωτοαντίγραφα των οποίων θα βρίσκονται στη διάθεση των υποψηφίων στα Γραφεία της Κ.Ο.Α. από την Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2015.

Η Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα, ανάλογα και με τον αριθμό των υποψηφίων, να διεξαγάγει την ακρόαση σε δύο φάσεις κατά τη κρίση της.

Ο κάθε υποψήφιος πρέπει να έχει τον πιανίστα συνοδό του. Οι αιτήσεις συμμετοχής, συνοδευόμενες από ένα σύντομο βιογραφικό σημείωμα, πρέπει να υποβληθούν μέχρι και την Τρίτη 15 Δεκεμβρίου 2015 στα Γραφεία της Κ.Ο.Α. (Bασιλίσσης Σοφίας 86, 115-28, Αθήνα) ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (papostolidis@koa.gr).