< Επιστροφή

Προκήρυξη ακρόασης (βιολί)

Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου 2015

H Κρατική Ορχήστρα Αθηνών προκηρύσσει ακροάσεις για τη σύναψη συμβάσεων έργου για την κάλυψη των εκτάκτων αναγκών των συναυλιών της στα Πρώτα Βιολιά.

Οι άνω προσλήψεις διέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 10 παρ. 1 Ν. 3833/2010, 4 παρ. 1 εδ. ιδ ΠΥΣ 33/2006, 5 ΠΥΣ 28/2009, 10 παρ. 4 εδ. γ, Ν. 3812/2009, 69 παρ. Δ3 Ν. 2065/1992 και τις διατάξεις του Π.Δ. 164/2004, όπως ισχύει.

Οι ακροάσεις θα γίνουν στην αίθουσα δοκιμών της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών (Μέγαρο Μουσικής Αθηνών) το Σάββατο 31 Οκτωβρίου 2015 στις 10.00 π.μ.

Οι υποψήφιοι θα εξεταστούν στο ακόλουθο πρόγραμμα :

Α. W.A.Mozart : Ένα από τα κοντσέρτα για βιολί αρ.3, 4 η΄5 (1ο μέρος με Cadenza)
B. Το 1ο μέρος ενός από τα μεγάλα κοντσέρτα της βιολιστικής φιλολογίας (χωρίς Cadenza).


Επίσης, θα εξεταστούν σε επιλεγμένα αποσπάσματα από ορχηστρικά έργα, φωτοαντίγραφα των οποίων θα βρίσκονται στη διάθεση των υποψηφίων στα Γραφεία της Κ.Ο.Α. από την Τρίτη 13 Οκτωβρίου 2015.

Η Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα, ανάλογα και με τον αριθμό των υποψηφίων, να διεξαγάγει την ακρόαση σε δύο φάσεις κατά τη κρίση της.

Ο κάθε υποψήφιος πρέπει να έχει τον πιανίστα συνοδό του. Οι αιτήσεις συμμετοχής, συνοδευόμενες από ένα σύντομο βιογραφικό σημείωμα, πρέπει να υποβληθούν μέχρι και την Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2015 στα Γραφεία της Κ.Ο.Α. (Βασιλίσσης Σοφίας 86, 115-28, Αθήνα) ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (papostolidis@koa.gr).