Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα ή μη θέσεων εργασίας στην Κρατική Ορχήστρα Αθηνών αυτήν τη στιγμή, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. 

Θέσεις εργασίας

Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα ή μη θέσεων εργασίας στην Κρατική Ορχήστρα Αθηνών αυτήν τη στιγμή, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.