Διοικητικό Προσωπικό

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Αλίκη Φιδετζή
ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Yπεύθυνος Yλοποίησης Καλλιτεχνικού Προγραμματισμού
Πέτρος Αποστολίδης *
Επιμέλεια Προγραμμάτων και Οργάνωση Παραγωγής 
Τίτος Γουβέλης * 
Υπεύθυνη Γραφείου Τύπου
Ναταλί Χατζηαντωνίου*
Παραγωγή Εκπαιδευτικών Δράσεων
Μάλαμα Σεβαστού *
Διαχείριση Ιστοσελίδας
Γιώργος Παπασωτηρίου
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Προϊσταμένη
Αντιγόνη Ριζάκου *
Ταμίας
Αγαθή Σκολαρίκη
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Διευθύντρια Γραμματείας και Γραμματεία Καλλιτεχνικού Διευθυντή
Αντωνία Κακαβελάκη
Υπάλληλος Γραμματείας και Δημοσίων Σχέσεων
Χρύσα Λιακοπούλου
Υπεύθυνη Υλικού
Στέλλα Κάρδαρη
Tηλεφωνήτρια
Γιώτα Κωνσταντοπούλου *
Ταξινόμοι
Νίκος Μπουρτζής *
Γρηγόρης Κυριαζόπουλος *

* Υπάλληλοι του Ειδικού Ταμείου Οργανώσεως Συναυλιών της Κ.Ο.Α.