Διοικητικό Προσωπικό

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Αλίκη Φιδετζή
ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Yπεύθυνος Yλοποίησης Καλλιτεχνικού Προγραμματισμού
Πέτρος Αποστολίδης *
Επιμέλεια Προγραμμάτων και Οργάνωση Παραγωγής 
Τίτος Γουβέλης * 
Υπεύθυνη Γραφείου Τύπου
Ναταλί Χατζηαντωνίου*
Παραγωγή Εκπαιδευτικών Δράσεων
Μάλαμα Σεβαστού *
Διαχείριση Ιστοσελίδας
Γιώργος Παπασωτηρίου
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Προϊσταμένη
Αντιγόνη Ριζάκου *
Ταμίας
Αγαθή Σκολαρίκη
Υπάλληλος Λογιστηρίου
Ευγενία Μπιζίμη
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Διευθύντρια Γραμματείας και Γραμματεία Καλλιτεχνικού Διευθυντή
Αντωνία Κακαβελάκη
Υπάλληλος Γραμματείας και Δημοσίων Σχέσεων
Χρύσα Λιακοπούλου
Υπεύθυνη Υλικού
Στέλλα Κάρδαρη
Tηλεφωνήτρια
Γιώτα Κωνσταντοπούλου *
Ταξινόμοι
Νίκος Μπουρτζής *
Γρηγόρης Κυριαζόπουλος *

* Υπάλληλοι του Ειδικού Ταμείου Οργανώσεως Συναυλιών της Κ.Ο.Α.