<Επιστροφή

Διαγωνισμός οπτικής επικοινωνίας της Κ.Ο.Α.

Πεμ. 08 Ιουν. 2017

Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών ανακοινώνει τη διεξαγωγή διαγωνισμού οπτικής επικοινωνίας για την επιλογή συνεργατών (μεμονωμένων δημιουργών ή γραφιστικού γραφείου), οι οποίοι θα αναλάβουν το σχεδιασμό της διαφημιστικής της εκστρατείας και όλου του έντυπου υλικού (ετήσιο πρόγραμμα, πρόγραμμα ανά συναυλία, αφίσες, banner, διαφημιστικές καταχωρήσεις κλπ.) για την ερχόμενη, χειμερινή καλλιτεχνική περίοδο 2017-18.
Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να λάβουν υπόψιν τους ότι η καμπάνια της Κ.Ο.Α. θα πρέπει να βασίζεται σε μία γενική ιδέα η οποία θα μπορεί να αναδιαμορφώνεται και να τροφοδοτεί με διαφορετική εικονογράφηση κάθε φορά, το έντυπο υλικό κάθε συναυλίας. Αναλυτικές πληροφορίες για τη «φυσιογνωμία» της επόμενης καλλιτεχνικής περιόδου της Ορχήστρας, οι οποίες επίσης θα πρέπει να ληφθούν υπόψιν, καθώς και γενικώς πληροφορίες για τον διαγωνισμό μπορούν να αναζητούν οι ενδιαφερόμενοι στο email pressoffice@koa.gr ή στα τηλέφωνα Κ.Ο.Α. +30 210 7257601-3. 
Οι προτάσεις θα πρέπει να κατατεθούν γραπτώς (με ανώτατο όριο τις 500 λέξεις έκαστη) μέχρι τις 30 Ιουνίου, μαζί με τα στοιχεία των ενδιαφερομένων και (εάν υπάρχουν) τα στοιχεία και την ταυτότητα του γραφείου τους. Οι σχετικές προτάσεις μπορούν να αποστέλλονται είτε με email στο pressoffice@koa.gr, είτε στα γραφεία της Ορχήστρας, εντός του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών (Λεωφ. Βασ. Σοφίας & Κόκκαλη, 11521, Αθήνα) και στις δύο περιπτώσεις με την ένδειξη «Για το Διαγωνισμό Οπτικής Επικοινωνίας της Κ.Ο.Α.»
Από τις προτάσεις που θα υποβληθούν, θα επιλεγούν οι τρείς πιο ενδιαφέρουσες και συμβατές με τη δραστηριότητα της Κ.Ο.Α. και θα ζητηθεί από τους τρείς υποψηφίους που θα περάσουν στην επόμενη φάση να καταθέσουν πλέον μία πλήρη, σχεδιαστική άποψη της πρότασής τους.
Διαγωνισμός οπτικής επικοινωνίας της Κ.Ο.Α.