Administration

DEPUTY ADMINISTRATIVE DIRECTOR
Aliki Fidetzi
ARTISTIC PLANNING & COMMUNICATION
Senior Artistic Administrator
Petros Apostolidis *
Programme Editor and Artistic Administrator
Titos Gouvelis *
Website Management
Giorgos Papasotiriou
Press Office *
Angela Tsiftsi
Ioanna Thoma
Production of Educational Programs
Malama Sevastou *
European Programmes Management
Katerina Aggelou*
FINANCE
Director of Finance
Antigoni Rizakou *
Cashier
Agathi Skolariki
Employee
Evgenia Bizimi
ADMINISTRATION
Director of Secretariat and PA to the Artistic Director
Antonia Kakavelaki
Secretariat and Public Relations
Chryssa Liacopoulou
Purchasing Responsible
Stella Kardari
Operator
Giota Konstantopoulou *
Administration Support
Irini Giatra
Dimitrios Giatras
Lila Hatzigeorgiou-Kozaki
Stage Managers
Nikos Bourtzis *
Grigoris Kyriazopoulos *
Hall monitor
Spiros Argirakis-Mourlas
Eleni Koutsolamprou
Martha Nasiou

* Employees of the A.S.O.’s Special Fund for Concert Organization