Administration

DEPUTY ADMINISTRATIVE DIRECTOR
Aliki Fidetzi
ARTISTIC PLANNING AND PRODUCTION
Senior Artistic Administrator
Petros Apostolidis *
Educational Programmes Administrator
Malama Sevastou *
European Programmes Management
Katerina Aggelou *
Stage Managers
Nikos Bourtzis *
Grigoris Kyriazopoulos *
PROMOTION AND COMMUNICATION
Programme Editor and Artistic Administrator
Titos Gouvelis * 
Website Management
Giorgos Papasotiriou
Press Office*
Angela Tsiftsi
Ioanna Thoma
Senior Administrator – Edition and Press Archivist
Antonia Kakavelaki
ADMINISTRATION
Public Relations and Administration
Chryssa Liakopoulou
PA to the Artistic Director
Irini Giatra
Administrator
Giota Konstantopoulou *
Administrator
Stella Kardari
Administrative Assistant
Lila Kozaki
Administrative Assistant - Clerk
Dimitris Giatras
Rehearsal Hall Janitors
Spiros Argirakis-Mourlas
Eleni Koutsolabrou
Martha Nasiou
FINANCE
Chief Financial Officer
Antigoni Rizakou *
Cashier
Agathi Skolariki
Assistant Financial Officer
Evgenia Bizimi
* Employees of the A.S.O.’s Special Fund for Concert Organization